Mae diddordeb aruthrol wedi bod yn ein rhaglen newydd sbon ar gyfer arloesedd yn y sectorau sgrîn a newyddion yn ne Cymru gyda 134 Datganiadau o Ddiddordeb am arian yn ein galwad cyhoeddus cyntaf.

Mae Datganiadau o Ddiddordeb Clwstwr wedi gwneud cais am gyfanswm o £8 miliwn o arian ar gyfer Ymchwil a Datblygu. Mae hyn yn dangos yn glir yr angen am gyllid arloesedd ac Ymchwil a Datblygu yn y clwstwr.

Roedd bron i 90% o ymgeiswyr wedi ymgysylltu’n uniongyrchol â Clwstwr drwy fynd i un o’r naw digwyddiad a gynhaliwyd gan y tîm yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill, neu gwrdd â Chynhyrchydd Clwstwr i drafod eu syniad. Yn ystod y cyfnod Datganiadau o Ddiddordeb (19 Mawrth hyd at 18 Ebrill), cafodd Adam, Gavin, Greg a Sally dros 70 o gyfarfodydd un-i-un gyda’r rhai oedd â ddiddordeb. 

Graffig DoDD

Mae ein data yn dangos cwmnïau cyfyngedig preifat (63%) wnaeth y rhan fwyaf o’r ceisiadau, ac yna’r rhai dielw (16%), gweithwyr llawrydd (13%) neu unig fasnachwyr (4%) . Er mai o ranbarth Caerdydd y daeth y ceisiadau’n bennaf, cafwyd cynigion o bob cwr o Gymru.

Prif nod y rhaglen Clwstwr yw datgloi arloesedd drwy gydweithredu, felly pleser o’r mwyaf oedd gweld bod tua 40% o Ddatganiadau o Ddiddordeb yn gynigion cydweithredol.

Dywedodd yr Athro Justin Lewis, Cyfarwyddwr y Clwstwr: “Mae’n wych gweld lefel mor uchel o ymrwymiad - mae’n cadarnhau’r potensial sydd gan dde Cymru i fod yn ganolfan flaenllaw mewn arloesedd yn y cyfryngau. Mae cymaint o syniadau gwych yma, ac rydym yn edrych ymlaen at chwarae ein rhan er mwyn helpu i wireddu’r syniadau.”
Bydd ceisiadau yn agor ym mis Mai, a disgwylir i benderfyniadau ynghylch cyllid gael eu gwneud erbyn canol mis Gorffennaf. 


Hoffech chi gael y newyddion diweddaraf gan Clwstwr am arloesedd, Ymchwil a Datblygu a sut i gymryd rhan yn y rhaglen? Ymunwch â’n rhestr bostio yma.