Cam un: Rhagor o wybodaeth 

I gael gwybod mwy am Clwstwr a sut i gymryd rhan, rydym yn argymell eich bod yn mynychu un o'n saith digwyddiad Croeso i'r Clwstwr ledled de Cymru ym mis Mawrth.

Yno, fe gewch fwy o wybodaeth am uchelgeisiau Clwstwr ar gyfer y rhanbarth a sut i wneud cais, yn ogystal â'r cyfle i siarad ag un o gynhyrchwyr Clwstwr. 

Cam dau: Ysbrydoli a Chydweithio

Ar ôl i chi gael cnewyllyn o syniad, awgrymwn eich bod yn mynd i ddigwyddiad Ysbrydoli a Chydweithio.

Mae digwyddiadau Ysbrydoli a Chydweithio yn gyfle i ddatblygu eich syniad ymhellach gydag ystod o arbenigwyr o faes academaidd a diwydiant o bob rhan o dde Cymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ddechrau mis Ebrill.

Cam tri: Mynegi diddordeb ar gyfer y cyllid 

Bydd Mynegiadau o Ddiddordeb (EoI) ar gyfer clwstwr yn agor ddydd Mawrth, 19 Mawrth am 10am ac yn dod i ben ar ddidd Iau, 18 Ebrill am 12pm. 

Cam pedwar: Gwneud cais llawn  

Bydd ceisiadau llawn ar agor o 17 Mai 2019 tan 14 Mehefin 2019 (5pm). Dim ond trwy ddefnyddio eich manylion mewngofnodi y cewch fynediad. Dylai'r rheiny sydd wedi cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb fod wedi derbyn adborth a gwybodaeth ynghylch sut i barhau. Os nad ydych chi wedi derbyn y wybodaeth briodol, cysylltwch ag aelod o dîm Clwstwr

Caiff Mynegiadau o Ddiddordeb eu hasesu gan Tîm Rheoli'r Clwstwrar botensial yr arloesi a chaiff Ceisiadau Llawn eu hasesu gan Dîm Rheoli Clwstwr a'u cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid Clwstwr a'r Cadeirydd, a fydd yn cadw at feini prawf a gaiff eu cyhoeddi ochr yn ochr â'r cais Llawn.