*Mae ceisiadau nawr ar gau* 

Dydd Llun 3 Chwefror a dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cynlluniwyd y labordy deuddydd hwn i weithwyr llawrydd a microfusnesau sy’n gweithio yn ne Cymru sydd â’r sgiliau a’r potensial i ddatblygu syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaeth neu brofiad newydd yn gysylltiedig a’r sgrîn neu newyddion

Mae’r lab hwn yn cynnig cyfle i archwilio, datblygu a mireinio syniadau newydd gyda chefnogaeth tîm Clwstwr, gan fynd â chi drwy broses gynllunio.

Bydd lab Syniadau Clwstwr yn rhedeg ddydd Llun 3 Chwefror a dydd Mawrth 4 Chwefror 2020 rhwng 9am a 5pm yn PDR, Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd - gwnewch yn siŵr eich bod ar gael ar y ddau ddiwrnod.

Bydd hyd at 20 yn cymryd rhan yn y lab hwn a bydd yn cynnwys cymysgedd o waith grŵp, trafodaeth ehangach, a chyflwyniadau.

Ar ddiwedd Lab Syniadau Clwstwr cewch gyfle i ymgeisio am hyd at £10,000 o gyllid sbarduno gan Clwstwr i ddatblygu syniad ymhellach dros gyfnod o dri mis yn ystod gwanwyn 2020.

Cyfeiriwch at wefan Clwstwr i weld ein Themâu ac enghreifftiau o’r mathau o Brosiect rydym ni wedi’u cyllido hyd yma. Mae’r rhain yn enghreifftiau bras o’r math o waith a allai gyd-fynd â’n nodau dan yr alwad hon - er y byddem yn eich annog i beidio â chael eich cyfyngu.

By news we mean...

Sut i wneud cais

Mae Clwstwr yn awyddus i ddenu pobl i weithio gyda ni o ystod eang o gefndiroedd. Rydym ni’n awyddus i barhau i edrych ar y byd o'r newydd a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud pethau.

Byddwn yn cefnogi eich presenoldeb yn Lab Syniadau Clwstwr gyda thâl o £500 am y ddau ddiwrnod ynghyd ag unrhyw gostau gofal plant/gofal eraill.

Os oes gennych ddiddordeb yn Lab Syniadau Clwstwr ond yn methu bod yn bresennol ddydd Llun 3 Chwefror a dydd Mawrth 4 Chwefror, amlinellwch pam yn eich cais, ac os byddwch yn llwyddiannus, bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad i drafod opsiynau eraill.

 

Rydym ni’n argymell eich bod yn darllen Meini Prawf Clwstwr am ragor o wybodaeth am sut rydym ni’n asesu cynigion a’r adran Prosiectau i gael syniad o’r math o brosiectau mae Clwstwr yn eu cefnogi ar hyn o bryd.

Caiff y cyllid hwn ei ddarparu yn unol â rheolau De Minimis Cymorth y Wladwriaeth. Rydym ni’n cynghori ymgeiswyr i wneud yn siwr eu bod yn gymwys i dderbyn cyllid De Minimis cyn ymgeisio. Cewch ganllaw defnyddiol i gyllid De Minimis yma.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Lab Syniadau Clwstwr, gallwch siarad gyda Chynhyrchydd Clwstwr yn un o’r lleoliadau a restrir isod:

 • VRSW, Orchard Media Caerdydd – 5pm i 8pm ddydd Iau, 28 Tachwedd (rhaid archebu)
 • Tramshed, Caerdydd - 10am tan 2pm, dydd Mercher, 4 Rhagfyr. 
 • Caerphilly ICE - 10am tan 4pm, dydd Mercher 4 Rhagfyr. 
 • Redhouse Café, Merthyr - 10am tan 4pm, dydd Mercher, 4 Rhagfyr. 
 • We Are Cohesive, Cas-gwent - 10am tan 4pm, dydd Mercher 18 Rhagfyr.
 • Cardiff Eagle Lab - 10am tan 4pm, dydd Mercher 8 Ionawr. 
 • Sgwâr Loundoun, Butetown - 10am tan 4pm, dydd Mercher 8 Ionawr. 
 • Arcade Vaults, Caerdydd - 10am tan 4pm, dydd Mercher 8 Ionawr. 
 • Whitemore and Jackson, Caerdydd - 10am tan 3pm, dydd Mercher 8 Ionawr. 

Ebostiwch clwstwrcreadigol@cardiff.ac.uk neu ffoniwch 02922 511434 i drefnu sesiwn. Bydd y sesiynau'n para hanner awr.

Amserlen

 • Dyddiad cau ceisiadau i Lab Syniadau Clwstwr: Dydd Gwener 10 Ionawr 2020 am 1pm
 • Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod a fyddant wedi’u gwahodd i’r Lab erbyn : Dydd Gwener 17 Ionawr 2020
 • Dyddiadau’r Lab: Dydd Llun 3 Chwefror a dydd Mawrth 4 Chwefror 2020 rhwng 9am a 5pm. Hefyd cynhelir noson gymdeithasol nos Fawrth 4 Chwefror 2020.
 • Cynhelir gweithgaredd Lab Syniadau i’r rheini sy’n methu dod i’r gweithdy ym mis Chwefror.
 • Yn dilyn y Lab Syniadau, cynhelir cyfweliadau anffurfiol â’r rheini sy’n mynd ymlaen i gyflwyno cais am gyllid sbarduno: Dydd Iau 13 Chwefror a dydd Gwener 14 Chwefror 2020 - bydd amrywiol amseroedd ar gael, yn ogystal â’r opsiwn i gael cyfweliad dros Skype neu dros y ffôn.