Tinint logo

Yn flaenorol, mae Tinint wedi dod â sefydliadau newyddion, cyfryngau cymdeithasol a darlledu at ei gilydd i fentora newyddiadurwyr ifanc uchelgeisiol yng ngwerthoedd, cyfrifoldebau, technegau, arloesedd a llif gwaith casglu newyddion ac adrodd y newyddion. Ar ôl datblygu hafan ddigidol untro â brand i gysylltu pobl ifanc a phartneriaid diwydiant mewn ffordd arloesol, byddan nhw'n harneisio'r llwyddiant hwn i ddatblygu'r technolegau a'r ffrydiau gwaith i greu cynnyrch a gwasanaeth â brand y gellir ei ailadrodd ac y gellir ei redeg fel menter mewn prifysgolion ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Bydd FutureNewsLabs hefyd yn datblygu ac yn profi technegau adrodd stori arloesol ac aflonyddgar ym maes casglu ac adrodd newyddion.