Cam un – rhagor o wybodaeth

Bydd Clwstwr yn cynnal digwyddiadau ledled Caerdydd ochr yn ochr â phob galwad cyllid er mwyn i ni amlinellu ein hamcanion a rhoi’r cyfle i ymgeiswyr posib cwrdd ag aelodau o’r tîm.

Gallwch hefyd drefnu i gwrdd â Chynhyrchydd Clwstwr ar sail sesiwn un-wrth-un.

Cysylltwch â ni i drefnu.

Cam dau – Ysbrydoli a Chydweithio

O bosib bydd ein rhaglen digwyddiadau yn cynnwys sesiynau ychwanegol er mwyn helpu'r rheiny sy’n awyddus i archwilio eu syniadau cyn cyflwyno cais i Clwstwr.

Mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau diweddaraf.

Cam tri – Mynegi Diddordeb / Lab Syniadau

Ar gyfer ein galwadau mwy, bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb yn gyntafcyn cwblhau’r cais cyflawn. Caiff datganiadau o ddiddordeb eu hasesu gan dîm rheoli’r Clwstwr yn sgil potensial yr arloesedd.

Ar gyfer galwadau cyllid sbarduno bydd angen i ymgeiswyr fynychuLab Syniadau cyn parhau at y cam nesaf, sef cyflwyno cais cyflawn am gyllid.

Mae cwblhau Datganiad o Ddiddordeb neu fynychu Lab Syniadau yn gamau cyntaf angenrheidiol yn y broses gwneud cais.

 

Cam bedwar: Cais cyflawn 

Bydd y rheiny a gyflwynodd Datganiad o Ddiddordeb / fynychodd Lab Syniadau yn derbyn adborth a gwybodaeth ynglŷn â’r camau nesaf.

Bydd tîm Clwstwr yn darparu manylion mewngofnodi a dim ond trwy ddefnyddio’r manylion yma y cewch fynediad i’r ffurflen gais cyflawn.

Bydd ceisiadau’n cael eu hasesu gan dîm rheoli’r Clwstwr a’u cymeradwyo gan Bwyllgor Cyllid aChadeirydd Clwstwr. Byddan nhw’n dilyn meini prawf Clwstwr i wneud hyn.

Os nad ydych chi wedi cael ymateb gydag amserlen y galwad, cysylltwch â thîm Clwstwr.