Yvonne Murphy yw Cyfarwyddwr Artistig Omidaze Productions. Bydd ei phrosiect yn defnyddio dulliau a ddatblygwyd yn yr economi profiad newydd i ymdrin â phroblem fyd-eang y gostyngiad mewn cyfranogiad democrataidd.

Y nod yw gweithio gyda phobl 16-24 oed mewn etholaethau gyda niferoedd pleidleisio isel i gyd-greu a churadu mathau newydd o brofiad a allai ysbrydoli cywreinrwydd ac ymgysylltu gyda democratiaeth wrth agosau at etholiad y Cynulliad yn 2021. Os bydd yn llwyddo, gellir datblygu ac atgynhyrchu'r dull hwn ar draws y DU.

[fideo Saesneg]