Lauren Orme yw Cyfarwyddwr Gŵyl Animeiddio Caerdydd (Ebrill 2020) sy'n denu cannoedd o fynychwyr o fusnes animeiddio'r DU werth £1biliwn a thu hwnt.

Er bod datblygiadau wedi bod yn yr ymdrechion i lasu cynhyrchu i'r sgrin, mae gan y diwydiant animeiddio ffyrdd penodol o weithio sy'n galw am ddatrysiadau pwrpasol.

Bydd ei phrosiect yn defnyddio'r ŵyl i ddatblygu dulliau i lasu cynhyrchu animeiddio, gan ddatblygu arbenigedd yn ne Cymru y mae galw mawr amdano yn y diwydiant yn fyd-eang.

Lauren Orme