Gruff Rhys yw un o gerddorion cyfoes blaenllaw Cymru gyda gwaith sy'n archwilio'r posibiliadau newydd y mae technoleg ddigidol yn eu cynnig.

Ymgais yw Hissing Currents i ail-ddychmygu profiad y cyngerdd cerddorol a'r cylch rhyddhau albwm - symud o lwyfannu statig y daith gonfensiynol drwy greu profiad trochol o adrodd stori drwy dechnoleg newydd mewn gofodau hyblyg, a herio normau'r diwydiant recordio ynghylch ffurf yr albwm.

Gruff Rhys