Painting Practice logo

Bydd Plan V yn amgylchedd stiwdio pwrpasol rhithwir y gellir ei ddefnyddio'n uniongyrchol drwy fframwaith lleol a/neu o bell, i alluogi'r defnyddiwr i arbrofi gyda lensys, byrddau stori, rhag-ddelweddu a llawer o opsiynau eraill. Y diben yw creu a gwella bydoedd, setiau a golygfeydd i'r diwydiant ffilm, teledu neu gemau - creu cam newydd rhwng ysgrifennu sgript ac adeiladu set ffisegol - gan leihau costau a chynyddu effeithlonrwydd cynhyrchu ar yr un pryd.

Painting Practice team