Rebecca Hardy yw Cyfarwyddwr edge21, cwmni cynhyrchu ffilm, teledu ac ar-lein annibynnol.

Nod prosiect Rebeca yw adeiladu a chyfoethogi cryfder de Cymru mewn cynhyrchu ffilm a theledu drwy archwilio allfeydd newydd ar gyfer ymgysylltu cyhoeddus gyda chynnwys sgrin.

Bydd yn canolbwyntio ar botensial realiti estynedig a GeoAR i greu llwyfan symudol, adloniannol a difyr ar gyfer rhannu cynnwys sgrin a mapio lleoliadau ffilm/teledu ar draws de Cymru.

Rebecca Hardy