Gwelir nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer costau cymwys yn y templed cyllid. Bydd angen i chi amlinellu'r cyfanswm o gostau ar gyfer pob categori ar y cam hwn. Efallai y bydd angen dadansoddiad o’r costau os yw’r cais yn llwyddiannus.