Rhaglen pum mlynedd yw Clwstwr, i greu cynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd i'r sgrîn. 

Bydd Clwstwr yn adeiladu ar lwyddiant De Cymru i greu cynnwys creadigol gan roi ymchwil a datblygu wrth galon cynhyrchu. 

Rydyn ni am greu diwylliant o arloesedd yn y clwstwr y bydd yn gwthio'r sector sgrîn o nerth i arweinyddiaeth, drwy'r byd. 

Os yw’r sector sgrîn yng Nghaerdydd yn bwriadu tyfu'n gynaliadwy a chystadlu'n rhyngwladol, mae angen iddo ddod yn gartref i arloesedd yn y meysydd: cynhyrchu creadigol, technolegau digidol, modelau busnes a rhwydweithiau sgrîn. 

Er mwyn datblygu sgrin a newyddion, rydyn ni'n edrych ar gynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau'n ymwneud a

Mae'r Clwstwr ar gyfer busnesau, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a chadwyni cyflenwi cysylltiedig y sector sgrîn, yn ogystal â'r economi creadigol rhanbarthol ehangach. Bydd hyn yn rhoi llwyfan i gwmnïau annibynnol, busnesau bach a chanolig, microfusnesau a gweithwyr llawrydd i gystadlu gyda chwmnïau cyfryngau hynod o integredig a byd-eang.

Lle mae syniadau'n blaguro trwy