Y Tîm Cyflawni 
Mae tîm craidd cyflawni'r Clwstwr yn cynnwys 10 arbenigwr profiadol o'r diwydiannau creadigol. O ddydd i ddydd byddan nhw'n gweithio gyda'r sector sgrîn i ddatblygu diwylliant o arloesedd.

Y Tîm Rheoli 
Mae'r Tîm Rheoli sy'n cyfri wyth unigolyn profiadol yn gyfrifol am reolaeth a chyfeiriad cyffredinol y Clwstwr, yn ogystal â phenderfyniadau allweddol.

Y Bwrdd Llywio
 Mae'r rheolaeth derfynol yn gorwedd gyda'r Bwrdd Llywio sy'n goruchwylio strategaeth a chyfeiriad y rhaglen a'r sicrhad bod y cynllun arfaethedig yn cael ei dilyn. Ann Beynon yw'r cadeirydd. 

Cyd-Ymchwilwyr
Bydd y Cyd-Ymchwilwyr yn darparu a datblygu'r ymchwil sydd wrth wraidd heriau'r rhaglen gan gynghori’r broses ymchwil a datblygu. 

Cynghorwyr Rhyngwladol 
Mae cynghorwyr y rhaglen Clwstwr yn cynnwys Claire Wardle o First Draft News a'r Athro Mette Hjort o Brifysgol y Bedyddwyr Hong Kong.