Rhaglen Clystyrau’r Diwydiannau Creadigol yw'r buddsoddiad unigol mwyaf gan lywodraeth y DU yn y diwydiannau creadigol.

Mae'n rhan o Gronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol ac yn cael ei darparu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau ar ran Ymchwil ac Arloesi'r DU. Bydd y rhaglen ymchwil a datblygu hon na welwyd ei thebyg o'r blaen yn cadw'r DU ar y blaen yn fyd-eang; gan greu swyddi, datblygu talent a sbarduno gwaith i greu cynhyrchion a phrofiadau y gellir eu marchnata'n fyd-eang a chyfrannu'n sylweddol at dwf economaidd y DU, yn genedlaethol ac yn rhanbarthol.

Mae'r rhaglen £80 miliwn yn dangos amrywiaeth ddaearyddol y sector, gyda chlystyrau ar draws pedair cenedl y DU, a'r potensial enfawr am dwf economaidd rhanbarthol.

Dyma'r buddsoddiad cyntaf o'i fath gan y llywodraeth yn niwydiannau creadigol bywiog y DU, sydd o bwysigrwydd byd-eang, a'r mwyaf sylweddol mae'r AHRC wedi'i sicrhau yn ei hanes.

O dan arweiniad Nesta, sy’n sefydliad arloesedd byd-eang, a phartneriaid ledled y DU, bydd Canolfan Polisi a Thystiolaeth newydd ar gyfer y sector - gan gynnwys Prifysgol Caerdydd - yn cysylltu'r diwydiannu creadigol, cymunedau ymchwil a llunwyr polisi; gan ddarparu tystiolaeth a dadansoddiadau annibynnol i helpu i lywio polisïau.

 

CICP logo