Mae ein Lab Syniadau ar gau ar hyn o bryd.

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf, neu dewch yn ôl i’r dudalen hon o fis Tachwedd ymlaen.

Dylai ymgeiswyr sy’n chwilio am grantiau Ymchwil a Datblygu cynnar ar gyfer gwaith cwmpasu fwrw golwg ar ein Galwad Agored.

Cynlluniwyd y labordy deuddydd hwn i weithwyr llawrydd a microfusnesau sy’n gweithio yn ne Cymru sydd â’r sgiliau a’r potensial i ddatblygu syniadau arloesol ar gyfer cynnyrch, gwasanaeth neu brofiad newydd yn gysylltiedig a’r sgrîn neu newyddion

Mae’r lab hwn yn cynnig cyfle i archwilio, datblygu a mireinio syniadau newydd gyda chefnogaeth tîm Clwstwr, gan fynd â chi drwy broses gynllunio.

Bydd hyd at 20 yn cymryd rhan yn y lab hwn a bydd yn cynnwys cymysgedd o waith grŵp, trafodaeth ehangach, a chyflwyniadau.

Ar ddiwedd Lab Syniadau Clwstwr cewch gyfle i ymgeisio am hyd at £10,000 o gyllid sbarduno gan Clwstwr i ddatblygu syniad ymhellach dros gyfnod o dri mis.

Rydym ni’n argymell eich bod yn darllen Meini Prawf Clwstwr am ragor o wybodaeth am sut rydym ni’n asesu cynigion a’r adran Prosiectau i gael syniad o’r math o brosiectau mae Clwstwr yn eu cefnogi ar hyn o bryd.

Caiff y cyllid hwn ei ddarparu yn unol â rheolau De Minimis Cymorth y Wladwriaeth. Rydym ni’n cynghori ymgeiswyr i wneud yn siwr eu bod yn gymwys i dderbyn cyllid De Minimis cyn ymgeisio. Cewch ganllaw defnyddiol i gyllid De Minimis yma.

 

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch â ni   

Ebostiwch os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Lab Syniadau.