Ann Beynon

Ann Beynon, Cadeirydd Clwstwr

Mae Ann wedi ymgymryd â rolau mawr yn y sectorau preifat a chyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol Hafren Dyfrdwy, is-gwmni sy’n eiddo’n gyfan gwbl i SevernTrent Water plc.  Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwr Anweithredol FUWIS (Gwasanaethau Yswiriant Undeb Ffermwyr Cymru)  Mae hi’n aelod o’r Cyngor CBI i Gymru a hi yw ei gynrychiolydd ar Gyngor Busnes De-ddwyrain Cymru. Fel Cyfarwyddwr BT Cymru hyd at fis Gorffennaf 2015, hi oedd uwch gynrychiolydd y cwmni, gan oruchwylio ei agenda masnachol a pholisi yng Nghymru. Hi oedd Comisiynydd Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru hyd at fis Mai 2016.  Roedd yn cadeirio Bwrdd Pontio Rhanbarth Prifddinas Caerdydd ar gyfer Llywodraeth Cymru hyd at fis Mai 2017 ac mae’n aelod o Dasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru gyda phrif rôl mewnarloesedd. Enillodd OBE yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2008 am ei chyfraniad at fusnes a gwasanaethau elusennol.