Richard Sambrook

Yr Athro Richard Sambrook, Prifysgol Caerdydd

Athro Newyddiaduraeth yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd yw Richard Sambrook. Cyn ei rôl bresennol, cafodd yrfa 30 mlynedd gyda BBC News, yn gweithio fel golygydd cynhyrchu a rheolwr. Roedd e’n gweithio ar leoliadau ledled y byd ac yn golygu rhaglenni newyddion ar gyfer sianeli radio a theledu cenedlaethol. Roedd ar y Bwrdd Rheoli am 10 mlynedd, yn Gyfarwyddwr Chwaraeon, Cyfarwyddwr Newyddion a Chyfarwyddwr Global News a’r World Service yn y drefn honno. Mae’n ysgrifennu ac yn siarad yn aml am ddyfodol newyddion a gwybodaeth.