Object Matrix logo

Dychmygwch ddatgloi archifau fideo gydag offer chwilio sy'n gallu defnyddio algorithmau adnabod delweddau, dadansoddi lleferydd a deallusrwydd artiffisial (AI) i dynnu sylw'r gweithredwr at glipiau a fideos gyda lefel ddwys o ddeallusrwydd. Nawr dychmygwch fod yr offer chwilio, yn hytrach na bod yn gymhwysiad mawr, yn gallu cynnwys (fel gall storfa ap iPhone) algorithmau chwilio a dadansoddi sy'n dod o ganolbwynt lleol o ddatblygwyr. Prosiect ymchwil a datblygu gan Object Matrix yw Image Vision sy'n ceisio cyfuno set o offer rheoli asedau fideo, ynghyd â fframwaith unigryw sy'n galluogi cynnwys algorithmau niferus ar gyfer chwilio deallus.

Object Matrix team