Martha Stone logo

Bydd Martha Stone Productions yn gwneud gwaith ymchwil a datblygu i greu gêm drawsnewidiol yn seiliedig ar stori i ymdrin ag effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod - lle bydd y chwaraewr yn achub y gymuned drwy ddelio â nifer o heriau'n seiliedig ar drawma - i archwilio ar-lein sut y gallai cymuned wydn seiliedig ar drawma edrych.  Bydd hyn yn cynnwys cydweithio rhwng perfformio byw, ymchwil academaidd a'r dechnoleg ddiweddaraf.

Martha Stone team