Mae Pat Younge yn hen law yn y diwydiant teledu ac yn gyd-sefydlydd busnes newydd, Cardiff Productions. Bydd prosiect Tunnel Vision yn ystyried sut y gall technolegau newydd ac egin dechnolegau wella profiad teithwyr trafnidiaeth gyhoeddus, drwy gynnig cynnwys sain, fideo a thestun sy’n ddaearofodol ac yn gyd-destunol ymwybodol o anghenion teithwyr.

Pat Younge headshot