Mae ein Cynghorwyr Rhyngwladol yn dod â pherspectif rhyngwladol i raglen a chyfeiriad Clwstwr. 

Claire Wardle

Claire Wardle

Ar hyn o bryd, mae Claire Wardle yn Gymrawd Ymchwil yn TED ac yn gweithio ar fenter newydd i helpu i wella ansawdd gwybodaeth ar-lein. Mae hi hefyd yn Gadeirydd Gweithredol First Draft, corff dielw sydd wedi ymrwymo i addysgu newyddiadurwyr ynghylch gohebu mewn oes o anhrefn wybodaethol. Cyn ei rôl bresennol, roedd Claire yn Gymrawd Ymchwil yng Nghanolfan y Cyfryngau, Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus Shorenstein yn Ysgol Harvard Kennedy, yn Gyfarwyddwr Ymchwil yng Nghanolfan Tow ar gyfer Newyddiaduraeth Ddigidol yn Ysgol Newyddiaduraeth Columbia, yn bennaeth cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Asiantaeth Fföedigion y Cenhedloedd Unedig ac yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Newyddion i Storyful.