amplyfi logo

Bydd y prosiect hwn yn gwella swyddogaethau Deallusrwydd Artiffisial presennol AMPYFI drwy ddatblygu gallu gwe-ddofn all roi gwell eglurder, gwybodaeth fwy ddofn ynghylch y ffynhonnell a data mwy manwl gywir na dulliau ymchwil traddodiadol. Bydd y prosiect yn cydweithio â newyddiadurwyr i greu rhyngwyneb cyflym a manwl gywir y gellir ei archwilio. Y nod yw creu cynnyrch hynod bwrpasol a ddyluniwyd yn benodol gyda newyddiadurwyr mewn golwg, gan eu galluogi i sianelu eu sgiliau a'u hamser mewn modd mwy effeithiol. 

AMPLYFI

Rony Seamons o AMPLYFI sy'n siarad am ei siwrne Clwstwr yn ystod y sesiwn Cipolygon Clwstwr fel rhan o Wythnos Dechnoleg Cymru: 

Mae trawsgrifiad Cymraeg ar gael drwy gais.