Sut hoffem weithio gyda chi 

Ffocws Clwstwr yw datblygu diwylliant o arloesedd yn y sectorau sgrîn a newyddion. Rydyn ni eisiau gweithio gyda'r diwydiant i adeiladu ecosystem ymblethedig ac arloesol yn Ne Cymru sy'n herio, yn codi sŵn ac yn datblygu. I oroesi a ffynnu, mae angen i'r sectorau sgrîn a newyddion wneud pethau newydd mewn ffyrdd newydd. Mae hyn yn golygu: 

  • deall sut mae technoleg newydd, tueddiadau cymdeithasol a phatrymau ymddygiad yn newid, a rhagweld pa fath o gynhyrchion, gwasanaethau a phrofiadau newydd y byddai'n gwella bywydau pobl; 
  • defnyddio ymchwil a datblygu i ddylunio, herio, coethi a phrofi syniadau a'u mynd i'r farchnad.  

Ffocws Clwstwr yw i feithrin a datblygu diwylliant o arloesedd yn y sector sgrîn. Byddwn ni'n gweithio gyda'r diwydiant er mwyn tyfu ecosystem ymblethedig, calonogol ac arloesol yn Ne Cymru sy'n herio, codi sŵn a thyfu.