Triongl

Mae gan gyfarwyddwyr Triongl Cyf brofiad helaeth yn ffilmio dramâu teledu cefn wrth gefn yn Saesneg a Chymraeg (Y Gwyll/Hinterland, Un Bore Mercher/Keeping Faith, Craith/Hidden a Bang!). Mae cynyrchiadau cefn-wrth-gefn yn cynnig gwerth am arian ac yn cyrraedd cynulleidfaoedd rhyngwladol ehangach. Ceir bwlch yn y farchnad i ymgynghori gyda chynhyrchwyr a’r rhai sy’n creu cynnwys i ddatblygu eu gallu i wneud dramâu teledu cefn wrth gefn dwyieithog neu amlieithog. Bydd Triongl Cyf yn ymchwilio ac yn datblygu hyfywedd cyfryngau i rannu eu harbenigedd â phartneriaid posibl yng Nghymru, y DU, Ewrop a thu hwnt.

 

Triongl team