Andy Tayor yw sefydlydd Bwlb, cwmni ymgynghori creadigol sy’n arbenigo mewn sain ac arloesi. Caniataodd cyllid egino Clwstwr i Andy ymchwilio i bodlediadau CAMPUS. Datgelodd y prosiect ar y cyd alluoedd podlediad posibl yn y dyfodol, cadarnhaodd dueddiadau cynulleidfaoedd o wrando mwy ac awydd am fwy o reolaeth hyd, gan hefyd nodi bwlch yn y diwydiant mewn arloesi swyddogaethol.

Bydd Podlediadau CAMPUS yn helpu i ddatblygu prototeipiau sy’n gweithio sy’n galluogi podlediadau ehangu neu leihau i’r amser sydd ar gael i’r gwrandawr, tra’n cynnal strwythur, tôn a pha mor hawdd yw gwrando arno. 

SMART Podcasts accordion graphic

Andy Taylor