Mae Andy Taylor yn gyn-gynhyrchydd Radio 1 sydd wedi sefydlu cwmni ymgynghori podlediadau creadigol (Bwlb), sy'n datblygu fformatau i BBC Sounds, Amazon Audible a busnesau lleol a rhyngwladol.

Bydd yn archwilio cysyniad Podlediadau CAMPUS. Er bod podledu mewn cyfnod o ehangu torfol o ran cynnwys, ac yn profi twf cyflym mewn defnydd (yn enwedig ymhlith cynulleidfaoedd ifanc), ceir bwlch o ran arloesi mewn swyddogaeth, lle gall technoleg sgrin ddod â haenau newydd o berfformiad i bodlediadau.

Ei nod yw mynd â phodledu - a'i fusnes - i'r lefel nesaf.

Andy Taylor